تبلیغات
بازی تست تمرکز
 
 
 
 
 

 


تست تمركز

ماوس را روی مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهید.

سعی كنید مربع قرمز رنگ با دیواره و مربع/مستطیل های آبی رنگ برخورد نكند.

اگر بتوانید بیشتر از 18 ثانیه از برخورد جلوگیری كنید، شما یك نابغه هستید!

گفته شده خلبانان نیروی هوایی آمریكا تا 2 دقیقه می توانند به بازی ادامه بدهند!

[من خودم تونستم ۲۸ ثانیه و اندی نگه دارم، درستی این بازی رو نمی دونم؛شاید کارشناسی شده باشه و شاید هم نه، در هر صورت سعی کنید که مدت زیادی بازی کنید]